top

back
ไทยส่งออกน้ำมันมากกว่าข้าว? แต่ความจริงแล้ว นำเข้า น้ำมัน พลังงานฯ ...
Twitter แสง 0 | 2016.10.03 18:42

กับคำกล่าวที่ว่า “คนไทยทราบหรือไม่ เราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่ามากกว่าข้าว”

เห็นพาดหัวแล้วน่าจะตกใจ!!ว่า “ เราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปมากกว่าข้าวอีก

แต่

ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทย เป็นประเทศที่ต้องนำเข้า น้ำมัน พลังงานสุทธิ…

เราไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยพลังงาน
เราต้องนำเข้าทั้ง น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า
เรามีทางเลือกไม่มากนัก
พลังงานสีเขียว อาจเป็นพลังงานทางเลือกที่ต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาเป็นพลังงานหลักได้

    ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดุลการค้า โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ามากกว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้า อยู่ประมาณ 3.2 แสนล้านบาท แต่เราขาดดุลพลังงาน ต้องจ่ายเงินออกไปสุทธิกว่า 7.5 แสนล้านบาท ยังดีที่อยู่ในช่วงราคาน้ำมันดิบตกต่ำ (ปีที่ผ่านมาขาดดุล 1.18 ล้านล้านบาท) หมายความว่า เงินทองที่หามาได้ต้องใช้จ่ายไปเพื่อนำพลังงานกลับเข้ามาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง (ใช้พลังงานรวมกันประมาณร้อยละ 70)

image

ที่มา: รู้ให้จริง..ไม่บิดเบือน

    ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปีละกว่า 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แม้พลังงานส่วนหนึ่งที่เราสามารถผลิตได้เอง(ปิโตรเลียม) จะช่วยลดการนำเข้า น้ำมันไปแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท แต่เรายังต้องสูญเสียเงินออกไปเพื่อนำพลังงานกลับเข้ามาขับเคลื่อนประเทศ
ประเทศไทยจึงไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยพลังงาน เราผลิตได้ไม่พอใช้ ต้องนำเข้า และ ต้องนำเข้ามากขึ้นๆ ในอนาคต

    การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศ และ การส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และ การอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความสำคัญมากต่อความอยู่รอดของประเทศในอนาคต

    โดยหากเราพิจารณาจากข้อความที่มีการบอกว่า ส่งออกข้าวมูลค่าน้อยกว่าน้ำมันสำเร็จรูป เราต้องมองไปถึงว่า

image

·         ข้าวเป็นผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกภายในประเทศ ซึ่งต่างจากน้ำมันดิบ (เราต้องนำเข้า น้ำมันเพื่อให้ประเทศพอใช้ ถึง 85%)

·         เรานำเข้า น้ำมันดิบเข้ามากลั่นเพื่อให้เพียงพอใช้กับในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเซล และน้ำมันดิบไม่ได้กลั่นออกมาได้แต่ดีเซล ยังได้เบนซิน และ อย่างอื่นอีก

·         ดังนั้นเราจึงมีการส่งออกน้ำมันที่เหลือใช้ และนำเข้า น้ำมันมากลั่นเพิ่ม เป็นการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ

·         เหนือสิ่งอื่นใด รายได้รัฐ ก็ได้เพิ่มตามมูลค่าของสินค้า ได้ภาษี และ ผลประโยชน์ต่างๆ จากปิโตรเลียมด้วย

    สุดท้ายทิ้งไว้ให้คิด ถ้าเราส่งออกเยอะและมีการติดอันดับโลกนั่นนี่ตามที่มีการบอกกล่าวกันในโลกโซเชียล ทำไม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ไม่ชวนเราเข้ากลุ่มเสียหล่ะ

ขอบคุณข้อมูล: http://energythaiinfo.blogspot.com/2016/07/blog-post_14.html

สามารถอ่านสาระน่ารู้และบททความดีๆเพิ่มเติมได้ที่ : www.รู้จริงพลังงานไทย.com/ความจริง-นำเข้า-น้ำมัน/

http://samtahantoptt.blogspot.com/2016/04/ipo-2544-3.html

 • facebook
 • 0
  http://tha.wikitree.us/story/10921
 • twitter
 • RT 0
 • twitter send
คำหลัก
#นำเข้า น้ำมัน, ส่งออก น้ำมัน, พลังงานทดแทน
http://tha.wikitree.us/story/10921 @wikitree #นำเข้า น้ำมัน
#นำเข้า น้ำมัน
กรุณาเลือกบัญชีจาก Wikitree, Facebook, Twitter
คุณต้องการที่จะเข้าสู่ระบบ?
ถือบนโปรด
ข้อความต้องมีอย่างน้อย 2 ตัวอักษร
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการที่จะลบเรื่องหรือไม่
คุณไม่สามารถลบเรื่องโดยคนอื่น
แสดงความคิดเห็น SNS ของคุณที่นี่- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • คลิกมากที่สุดmore
  발코니tv
  Facebook สดmore
  share
  คัดลอก URL
  wikitree | ไทยส่งออกน้ำมันมากกว่าข้าว? แต่ความจริงแล้ว นำเข้า น้ำมัน พลังงานฯ ...
  top

  back
  ไทยส่งออกน้ำมันมากกว่าข้าว? แต่ความจริงแล้ว นำเข้า น้ำมัน พลังงานฯ ...
  Twitter แสง 0 | 2016.10.03 18:42

  กับคำกล่าวที่ว่า “คนไทยทราบหรือไม่ เราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่ามากกว่าข้าว”

  เห็นพาดหัวแล้วน่าจะตกใจ!!ว่า “ เราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปมากกว่าข้าวอีก

  แต่

  ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทย เป็นประเทศที่ต้องนำเข้า น้ำมัน พลังงานสุทธิ…

  เราไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยพลังงาน
  เราต้องนำเข้าทั้ง น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า
  เรามีทางเลือกไม่มากนัก
  พลังงานสีเขียว อาจเป็นพลังงานทางเลือกที่ต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
  และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาเป็นพลังงานหลักได้

      ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดุลการค้า โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ามากกว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้า อยู่ประมาณ 3.2 แสนล้านบาท แต่เราขาดดุลพลังงาน ต้องจ่ายเงินออกไปสุทธิกว่า 7.5 แสนล้านบาท ยังดีที่อยู่ในช่วงราคาน้ำมันดิบตกต่ำ (ปีที่ผ่านมาขาดดุล 1.18 ล้านล้านบาท) หมายความว่า เงินทองที่หามาได้ต้องใช้จ่ายไปเพื่อนำพลังงานกลับเข้ามาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง (ใช้พลังงานรวมกันประมาณร้อยละ 70)

  image

  ที่มา: รู้ให้จริง..ไม่บิดเบือน

      ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปีละกว่า 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แม้พลังงานส่วนหนึ่งที่เราสามารถผลิตได้เอง(ปิโตรเลียม) จะช่วยลดการนำเข้า น้ำมันไปแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท แต่เรายังต้องสูญเสียเงินออกไปเพื่อนำพลังงานกลับเข้ามาขับเคลื่อนประเทศ
  ประเทศไทยจึงไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยพลังงาน เราผลิตได้ไม่พอใช้ ต้องนำเข้า และ ต้องนำเข้ามากขึ้นๆ ในอนาคต

      การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศ และ การส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และ การอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความสำคัญมากต่อความอยู่รอดของประเทศในอนาคต

      โดยหากเราพิจารณาจากข้อความที่มีการบอกว่า ส่งออกข้าวมูลค่าน้อยกว่าน้ำมันสำเร็จรูป เราต้องมองไปถึงว่า

  image

  ·         ข้าวเป็นผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกภายในประเทศ ซึ่งต่างจากน้ำมันดิบ (เราต้องนำเข้า น้ำมันเพื่อให้ประเทศพอใช้ ถึง 85%)

  ·         เรานำเข้า น้ำมันดิบเข้ามากลั่นเพื่อให้เพียงพอใช้กับในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเซล และน้ำมันดิบไม่ได้กลั่นออกมาได้แต่ดีเซล ยังได้เบนซิน และ อย่างอื่นอีก

  ·         ดังนั้นเราจึงมีการส่งออกน้ำมันที่เหลือใช้ และนำเข้า น้ำมันมากลั่นเพิ่ม เป็นการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ

  ·         เหนือสิ่งอื่นใด รายได้รัฐ ก็ได้เพิ่มตามมูลค่าของสินค้า ได้ภาษี และ ผลประโยชน์ต่างๆ จากปิโตรเลียมด้วย

      สุดท้ายทิ้งไว้ให้คิด ถ้าเราส่งออกเยอะและมีการติดอันดับโลกนั่นนี่ตามที่มีการบอกกล่าวกันในโลกโซเชียล ทำไม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ไม่ชวนเราเข้ากลุ่มเสียหล่ะ

  ขอบคุณข้อมูล: http://energythaiinfo.blogspot.com/2016/07/blog-post_14.html

  สามารถอ่านสาระน่ารู้และบททความดีๆเพิ่มเติมได้ที่ : www.รู้จริงพลังงานไทย.com/ความจริง-นำเข้า-น้ำมัน/

  http://samtahantoptt.blogspot.com/2016/04/ipo-2544-3.html

  • facebook
  • 0
   http://tha.wikitree.us/story/10921
  • twitter
  • RT 0
  • twitter send
  คำหลัก
  #นำเข้า น้ำมัน, ส่งออก น้ำมัน, พลังงานทดแทน
  http://tha.wikitree.us/story/10921 @wikitree #นำเข้า น้ำมัน
  #นำเข้า น้ำมัน
  กรุณาเลือกบัญชีจาก Wikitree, Facebook, Twitter
  คุณต้องการที่จะเข้าสู่ระบบ?
  ถือบนโปรด
  ข้อความต้องมีอย่างน้อย 2 ตัวอักษร
  คุณแน่ใจหรือว่าต้องการที่จะลบเรื่องหรือไม่
  คุณไม่สามารถลบเรื่องโดยคนอื่น
  แสดงความคิดเห็น SNS ของคุณที่นี่- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • คลิกมากที่สุดmore
  발코니tv
  Facebook สดmore
  คัดลอก URL